Bernohy do Kamenáča

29.8.2018, Trnava – Kamenný Mlyn

Základné informácie

Usporiadateľ: OZ Bernohy s podporou Mesta Trnava
Miesto konania: Kamenný Mlyn, Trnava
Termín konania: 29.8.2018
Štart pretekov: 10:00
Vzdialenosť: 9km
Štartovné: 3€

Trať pretekov

Trať pretekov vedie okolo lesoparku v Kamennom Mlyne. Jeden okruh meria približne 3km. Všetci pobežíme 3 okruhy (cca 9km)

Disciplíny a kategórie

Výsledky sa budú vyhodnocovať v dvoch kategóriách: Ženy a Muži (9km). Vítané sú ale všetky vekové kategórie, ktoré si na túto trať trúfajú.

Registrácia účastníkov, štartovné a prezentácia

Registrácia a prezentácia účastníkov bude prebiehať priamo na mieste konania preteku. Štartovné je 3€.

Zdravotné poistenie

Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť a je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie individuálne. Organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť za škody na majetku alebo zdraví súvisiace s cestou, pobytom a účasťou pretekára na podujatí. Pred štartom odporúčame pretekárom absolvovať lekársku prehliadku.

Výsledky

Oficiálne výsledky budú zverejnené na stránke OZ www.bernohy.sk

Občerstvenie

Organizátor zabezpečí pitný režim pre účastníkov behu.