Otázky na telo o behu aj nebehu !

Ak sa pamätáte, tak už dávnejšie sme spovedali RomanuMaja a Martina našimi zvedavými otázkami.

Teraz skúsime trocha interakcie s vami, s našimi fanúšičkami, fanúšikmi, priateľmi aj nepriateľmi. Prečítaním tohoto textu, ste práve dostali domácu úlohu, vymyslieť pre nás /Šinťa, Lukáša, Mareka, Michala, Matúša, Andreja/ aspoň jednu otázku. Tá môže byť všeobecná, pre nás všetkých, alebo aj adresná, ale potom treba napísať, ktorému junákovi patrí.

Nižšie je prichystaný formulár s jednou povinnou otázkou a troma voliteľnými. Z nich potom spracujeme článok, ktorý aj uverejníme. A pozor, aká otázka – taká odpoveď ! 😀

Tak poďte do nás !